Бурєнніков Юрій Анатолійович

Навчально-методична робота

Дисципліни та навчально-методичні матеріали:

 

1. Технологічні основи машинобудування

Робочий план  Plan_TOM_1kyrs (33,62kb)

Питання для підготовки TOM_vopros (7,08kb)

Методичні вказівки для виконання контрольних та сомостійних робіт TOM_SRS (5,55Mb)

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт ТОМ_LR_1 (1,03Mb)

Методичні вказівки для виконання практичних робіт TOM_Praktika (1,76Mb)

Лекційний матеріал TOM_lekcii (3,65Mb)

 

2. Вступ до фаху

Робочий план Plan vstup 1 kurs (33,67kb)  (33,19kb)

Питання для підготовки VSTUP_vopros (11,24kb)

Лекційний матеріал Лекции (3,23Mb)

Матеріали для підготовки тем 1, 2, 3:

Тема 1. Вступ. Зміст, мета та структура дисципліни "Вступ до фаху"

Тема 2. Інженерна професія як різновид трудової діяльності та її особливості

Тема 3. технологічна машина, вузол, виріб

Відеоматеріали для підготовки (1. Будова токарного верстата, 2. Керування токарним верстатом, 3. Верстат з ЧПК_1, 4. Верстат з ЧПК_2, 5. Верстат з ЧПК_3, 6. Двигун Стірлінга, 7. Історія токарного верстата, 8. Парова машина, 9 Паровий двигун)

 

3. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Робочий план дисципліни РобПД_ГтаГПП_дв (263,31kb)

Робоча навчальна програма дисципліни РНПД_ГтаГПП (461,56kb)

Лекційний матеріал - Бурєнніков Ю. А. Гідравліка, гідро- та пневмоприоди : навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, І. А. Немировський, Л. Г. Козлов. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 273 с. 
ГІДРАВЛІКА__ГІДРО-ТА_ПНЕВМОПРИВОДИ_2013_-_1 (7,99Mb)
ГІДРАВЛІКА__ГІДРО-ТА_ПНЕВМОПРИВОДИ_2013_-_2 (4,74Mb)

Матеріали лекцій (автори Бурєнніков Ю.А., Репінський С.В.)

- Теми_лекцій (199,28kb)

- Тема_1 (962,81kb)

- Тема_2 (733,96kb)

- Тема_3 (495,22kb)

- Тема_4 (667,03kb)

- Тема_5 (577,31kb)

- Тема_6 (553,74kb)

- Тема_7 (1,06Mb)

- Тема_8 (343,85kb)

- Тема_9 (306,64kb)

...

Перелік питань для складання іспиту Питання_до_іспиту_ГГтаПП (301,96kb)

Вказівки до практичних занять та виконання КР - Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 – «Машинобудування» : навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, В. П. Пурдик, С. В. Репінський. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 238 с.
Навч_пос_ГГтаПП_КР_2014 (4,54Mb)
ДОДАТКИ_Навч_пос_ГГтаПП_КР_2014 (7,38Mb)

Вказівки до виконання лабораторних робіт - Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика : лабораторний практикум / [Ю. А. Бурєнніков, О. В. Дерібо, Л. Г. Козлов, В. П. Пурдик, С. В. Репінський]. – Вінниця : ВНТУ, 2016. - 100 с.

 

Навчально-методичні розробки

з/п

Назва

Характер

 роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1.

Розробка багатоступеневої структури підготовки фахівців з трисеметровою організацією навчального процесу

Рукоп.

Звіт про НДР

Держ. регіст.

№0193U040066.

–  Вінниця, 1993. – 120 с.

120

Мокін Б.І.

2.

Розробка і впровадження ступеневої підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою з трисеместровою організацією навчального процесу

Рукоп.

Звіт про НДР

Держ. регіст.

№0194U015838.

Вінниця, 1994. – 102 с.

 102

Мокін Б.І.

Леонт’єв Є.О.

3.

Загальні методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму для студентів всіх спеціальностей

Друк.

Колективний навч. посібник / Під ред. Ю.А. Бурєннікова. - Вінниця, ВДТУ, 1994. – 78 с.

 78

 

4.

Деякі аспекти бакалаврської підготовки у технічному університеті

Друк.

Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. – К.:ІСДО, 1995. – Вип. 2

0.2

 

5.

Тестовий контроль знань студентів, як засіб підвищення ефективності навчального процесу

Друк.

Вісник ВПІ. – 1994. - №2. – С.81-84.

5

Дерібо О.В.

6.

Про одну модель компьютеризованного адаптивного тестування

Друк.

Нові технологіЇ підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою за триступеневою системою «Бакалавр – Інженер – Магістр»:тези доп. наук.- метод. конф. –

м. Вінниця, 10-12 жовтня 1995 р. – Вінниця: ВНТУ, 1996. – С.83 – 84.

2

В. І. Клочко

7.

Інструктивно-методичні матеріали про порядок підготовки магістрів у Вінницькому державному технічному університеті

Друк.

Вінниця: ВДТУ, 1997. – 23 с.

23

Мокін Б.І.

Павлов С.В.

8.

Система автоматизованого проектування технологічних процесів  «Компас-ТМ»

Друк.

Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 1998. – 76 с.

76

Іванов М.І.,

Переяславський О.М.,

Дусанюк Ж. П.,

Семичаснова Н. С.

9.

Графічна система автоматизованого проектування КОМПАС-ГРАФІК версії 4.Х

Друк.

Навчальний посібник. -

Вінниця: ВДТУ, 2001. – 84 с.

84

Іванов М. І.,

Переяславський О.М.,

Булига Ю.В.,

Семічаснова Н.С.

10.

Положення про організацію навчального процесу за модульно-рейтинговою системою у Вінницькому державному технічному університеті.

Друк.

Вінниця: ВДТУ, 2002.           – 14 с.

14

Дерібо О. В.

Котлярова Г. П.

Леонтьєв В. О.

11.

Навчальний посібник по курсу «Гідравліка та гідропневмопривод», Ч.1 «Гідравліка та гідропривод»

Друк.

Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 122 с.

122

Козлов Л.Г.,

Немировський І.А.

12.

Робота в графічних редакторах  КОМПАС-ГРАФІК та TFLEX CAD

Друк.

Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 95 с.

95

Козлов Л.Г.,

Смеречинський А.М.,

Хапокниш А.С.

13.

Деякі практичні аспекти адаптації першокурсників до умов університету та підвищення їх мотивації щодо успішного навчання

Друк.

Гуманізм та освіта: матеріали міжнар. наук.-прак. конф. – Вінниця: ВНТУ, 2004. - Том 1. – С. 36. – 40.

5

Козлов Л.Г.

Скнар В.О.

14.

Дистанційне навчання – шлях до розширення знань

Друк

Гуманізм та освіта: матеріали міжнар. наук.-прак. конф. – Вінниця: ВНТУ, 2004. - Том 2. – С. 39 – 41.

3

Семичаснова Н. С

Буренников Ю.Ю.

15.

Автоматизація технічної підготовки виробництва

Друк.

Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 108 с.

108

Павленко П.М.,

Козлов Л.Г.

16.

Студентське самоврядування – шлях до самореалізації

Друк.

Гуманізм та освіта: матеріали міжнар. наук.-прак. конф. – Вінниця: ВНТУ, 2006.. – С. 450 – 451 .

2

 

17.

Фактори адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому технічному навчальному закладі

Друк.

Вісник ВПІ – 2007. – Вип. 3. – С. 93–97 (фахове видання). 

5

Хом’юк І. В.

18.

Стимулювання творчої діяльності студентів вищого технічного навчального закладу в процесі навчання вищої математики

Друк.

Вісник ВПІ. – 2008. – Вип. 2. – С. 94–99 (фахове видання). 

5

Хомюк І. В.

19.

Курсове проектування з дисципліни «Про­ектування пристосувань», «Система автоматичного проектування технологічної оснастки»

Друк.

Навчальний посібник. –  Вінниця: ВНТУ, 2007. – 60 с.

60

Мироненко О.М.

20.

Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку

Друк.

Навчальний посібник. – Вінниця:  ВНТУ, 2009. – 266 с.

13

Кашканов А.А.,

Ребедайло В.М.

21.

Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку

Друк.

Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 283 / 96 с.

ISBN 978-966-641-515-1

(гриф МОН, МСУ).

283

Кашканов А.А.,

Ребедайло В.М.

22.

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Друк.

Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 273 / 121 с.

ISBN 978-966-641-518-2

(гриф МОН, МСУ).

273

Немировський І.А.,

Козлов Л. Г.

23.

Нові матеріали та композити

Друк.

Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 158 / 53 с.

ISBN 978-966-641-516-8

(гриф МОН, МСУ).

158

Сивак І. О.,

Сухоруков С. І.

24. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 – «Машинобудування» Друк. Навчальний посібник.  – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 238 с. 238

Козлов Л. Г.,

Пурдик В. П.

Репінський С. В.

25. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика Друк. Лабораторний практикум. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 100 с. 100

Дерібо О. В.,

Козлов Л. Г.,

Пурдик В. П.

Репінський С. В.