Бурєнніков Юрій Анатолійович

Резюме

 Декан факультету машинобудування та транспорту, заслужений працівник освіти України, к. т. н., професор,
дійсний член Транспортної академії України


    Закінчив Вінницьку філію Київського політехнічного інституту у 1971 році за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1971 р. інженер, асистент, старший викладач, доцент (1987 р.), професор (1993 р.) кафедри технологій та автоматизації машинобудування. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію в Київському політехнічному інституті на тему «Підвищення ефективності регульованих гідромеханізмів технологічних машин».

   Адміністративні посади: заступник декана машинобудівного факультету (1977-1984 рр.); проректор з навчальної роботи, перший проректор ВНТУ (1989-1997 рр.); декан факультету машинобудування та транспорту (з 1997 р.)

    Громадські посади: голова профкому працівників ВНТУ (1986-1989 рр.), член комісій МОНУ з питань ступеневої освіти (1990-1997 рр.), член ради з питань транспорту при міському голові м. Вінниці.

    За особистий внесок у державне будівництво, консолідацію українського суспільства, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, активну громадську діяльність нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ступеня». Відмінник освіти МОНУ.

    Як проректор ВНТУ, член громадських інститутів при МОН України плідно працював над теорією та практикою впровадження ступеневої освіти у вищих навчальних закладах. Делегат Першого зїзду педагогічних працівників України (1992 р.)

    Вагомим є внесок Ю. А. Бурєннікова у розвиток нових навчальних технологій підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів та перепідготовки інженерно-технічних працівників. Під його керівництвом створений міжнародний навчальний центр «ВНТУ-Фесто», де впроваджено сучасні німецькі навчальні технології.

    Науковий напрям – моделювання та синтез гідравлічних систем технологічних машин та мобільної техніки. З 1984 р. – керівник 25 науково-дослідних та госпдоговірних робіт на замовлення вітчизняних установ та підприємств. Є автором і співавтором понад 150 наукових публікацій, авторських свідоцтв, монографій та навчальних посібників, серед яких «Автоматизація технічної підготовки виробництва» (2006 р.), «Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку» (2009 р.), «Мультирежимний LS-гідропривод» (2012 р.), «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» (2013 р.), «Нові матеріали та композити» (2013 р.), «Автомобілі. Робочі процеси та розрахунки» (2013 р.) тощо. Роботи, які захищені авторськими свідоцтвами, відзначені на міжнародних виставках винаходів у м. Ясси (Румунія, 2000, 2002 рр. – золоті медалі), м. Будапешт (Угорщина, 2000 р. – срібна медаль).

    Ю. А. Бурєнніков – почесний професор Ясського технічного університету (Румунія), співголова міжнародного конгресу з машинобудування та інженерії матеріалів.

   За його безпосередньої участі розроблена Концепція розвитку автомобільного пасажирського транспорту у м. Вінниці, впровадження якої дозволило оптимізувати маршрутну автобусну мережу, кількість і місткість автомобільних транспортних засобів, підвищити ефективність муніципального електро- та автомобільного пасажирського транспорту, безпеку їх руху. За його ініціативою у м. Вінниці впроваджено формений одяг для водіїв усіх видів муніципального та приватного маршрутного пасажирського транспорту, започатковано молодіжний рух під девізом: «За високий рівень культури поведінки пасажирів у транспорті» із студентами-автомобілістами ВНТУ, кафедрою «Автомобілі і транспортний менеджмент» ВНТУ, низку інших пропозицій.

    

Контактна інформація: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1217;

тел. 0432-51-31-15;  e-mail: yu.burennikov@gmail.com

 

Профіль у Google Scholar: Переглянути

Сторінка у репозитарію ВНТУ: Переглянути