Бурєнніков Юрій Анатолійович

Резюме

 Декан Факультету машинобудування та транспорту, заслужений працівник освіти України, к.т.н., професор,
академік Транспортної академії України


 Закінчив Вінницьку філію  Київського політехнічного інституту в 1971 році за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". З 1971 р. - інженер, асистент, старший викладач, доцент (1987р.), професор (1993р.) кафедри технології та автоматизації машинобудування. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію в Київському політехнічному інституті на тему "Підвищення ефективності регульованих гідромеханізмів технологічних машин".

   Керівні посади: заступник декана машинобудівного факультету (1977-1984рр.); проректор з навчальної роботи, перший проректор ВНТУ (1989-1997рр.); декан, директор інституту машинобудування та транспорту (з 1997р.).

    Громадські посади: голова профкому працівників ВНТУ (1986-1989рр.), член комісії МОНУ з питань ступеневої освіти, член ради з питань транспорту при міському голові м. Вінниці, член президії міської ради ветеранів.

  Здійснює науково-дослідну та конструкторську роботу в напрямі моделювання та синтезу гідравлічних систем мобільної техніки та технологічних машин, є автором понад 140 наукових праць, авторських свідоцтв, монографій та навчальних посібників. Керівник науково-дослідної лабораторії «Борекс-гідравліка», член трьох редколегій наукових журналів (з них двох - іноземних), член спеціалізованої вченої ради К05.052.03 - машинознавство. Під його керівництвом захищено три кандидатських дисертації. Роботи, які захищені авторськими свідоцтвами, відзначені на міжнародних виставках винаходів: Угорщина (м. Будапешт, 2000 р. - срібна медаль), Румунія (м. Ясси, 2000 р., 2002 р. - золоті медалі).

   Як проректор, директор інституту машинобудування та транспорту, професор ВНТУ працює у напрямі створення нових навчальних технологій підготовки інженерів та спеціалістів вищої кваліфікації для транспортної, машинобудівної та суміжних галузей. За його ініціативою створено Центр перепідготовки працівників транспортної галузі, де впроваджено сучасні німецькі та австрійські навчальні технології, засновником та науковим керівником якого є професор Бурєнніков Ю. А. В Центрі пройшли перепідготовку інженерно-технічні працівники багатьох підприємств та установ Вінницького регіону. Науковий керівник 18 держбюджетних і госпдоговірних робіт. 

Бурєнніков Ю. А. бере активну участь в міжнародній діяльності. Є почесним професором Ясського технічного університету (Румунія). Також здійснює активну наукову та громадську діяльність у сфері автомобільних пасажирських перевезень, є радником міського голови м. Вінниці з питань транспорту. 

   Контактна інформація: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1217; тел. 0432-51-31-15, e-mail: yu.burennikov@bk.ru.

 

 

Профіль у Google Scholar: Переглянути

Сторінка у репозитарію ВНТУ: Переглянути